Wat is het aandeel van e-mail clients in e-mailmarketing van 2015?

Aandeel_Email_clients

Met deze eindapparaten en clients worden nieuwsbrieven geopend

Het is voor de afzender belangrijk te weten welke e-mail clients gebruikt worden om nieuwsbrieven te openen. De weergave moet voor de meest belangrijke clients geoptimaliseerd worden, ook al stellen zij verschillende eisen. Het is voor een e-mailmarketeer daarom nuttig een overzicht te hebben met de hoeveelheden waarmee verschillende clients gebruikt worden. Met deze informatie kun je dan op de eisen afstellen. Er zijn helaas niet veel statistieken te vinden, maar hier vind je toch wat aantallen waar je hopelijk iets aan hebt.

Mobiele eindapparaten worden steeds populairder – en de desktop blijft nog altijd grootschalig

Eindapparaten_1

Onze actuele statistiek laat zien, hoe belangrijk matching numbers zijn. Want in vergelijking met internationale onderzoeken verschilt het percentage e-mail clients soms aanzienlijk. Terwijl volgens Litmus (Litmus, 2015) wereldwijd al meer dan 50% van alle e-mails op mobiele eindapparaten geopend worden, geeft de data van Newsletter2Go weer, dat nog altijd 65% van de marketing e-mails op desktop-apparaten geopend worden.

Dit verrassende resultaat is met verschillende factoren te verklaren. Veel mobiele eindapparaten, waaronder alle Android-devices, laden bijvoorbeeld standaard geen afbeeldingen. Dat betekent dat de doorgaans gebruikte webbakens niet worden geladen en de geopende e-mails niet worden gemeten. Het daadwerkelijke aantal op mobiele geopende e-mails kan dus toch hoger zijn.

Een andere factor die van invloed kan zijn, is de leesgewoonten van de gebruiker. Nog altijd zijn de meeste nieuwsbrieven niet in responsivedesign gemaakt. Dat kan er toe leiden, dat nieuwsbrieven over het algemeen meer op desktop-apparaten geopend worden. Met een professionele e-mail-template in responsive design is de juiste weergave gegarandeerd op de meest belangrijke eindapparaten. De lezer kan dan kiezen op welk apparaat hij of zij de inhoud wilt lezen.

Je kunt er vanuit gaan, dat het mobiele gebruik zal toenemen en in de loop der tijd het aantal op desktop-geopende e-mails zal inhalen. Mobiele eindapparaten bieden namelijk een aantal voordelen. E-mails op een mobiele telefoon zijn duidelijk gebruiksvriendelijker, omdat ze onafhankelijk van tijd en plaats gebruikt kunnen worden. Wanneer de weergave op zijn minst voor desktop-apparaten geoptimaliseerd is, maar in het ideale geval ook voor mobiele eind-apparaten, zal het mobiele gebruik nog aantrekkelijker en eenvoudiger worden.

De samenstelling van op desktop-geopende e-mails

Webmail providers maken een groot onderdeel uit wanneer het gaat over desktop-geopende e-mails. Bijna de helft van alle nieuwsbrieven worden met webmail geopend. De meest gebruikte zijn Gmail en Microsoft Outlook.

Aandeel desktop openingen nieuwsbrieven

* Aandeel van totaal aantal geopende e-mails

Van de op desktop geopende e-mails, worden er bijna een kwart door Microsoft Outlook geopend. Daarna volgt Apple Mail, de standaard-client van Apple-computers. Maar een klein deel wordt geopend door Thunderbird, wereldwijd een bekende provider. Dit geldt ook voor Windows Live mail, van Hotmail. Over het algemeen scoren de Windows-eindapparaten hoger wanneer het aankomt op het aantal geopende e-mails op desktops.

Samenstelling van op mobiele en tablet geopende e-mails.

mobiele_openingen_4

Het ziet er geheel anders uit bij de mobiele, op smartphones geopende e-mails. Met ongeveer tweederde, wordt iOs vrijwel het meest gebruikt. Nagenoeg de rest wordt via Android-systemen geopend. Een zeer klein deel laat de hoeveelheid op windows geopende nieuwsbrieven op smartphones zien. Voor het nieuwsbrieven lezen op smarthphones is Apple verreweg het meest populair.

* Aandeel van totaal aantal geopende e-mails

Deze trend is ook bij tablets te zien. Bijna driekwart van de op een tablet geopende e-mails wordt op een iPad weergegeven. Android is bij tablets een stuk minder populair dan bij smartphones. Windows-tablets daarentegen, lijken een stuk belangrijker.

* Aandeel van totaal aantal geopende e-mails

E-mailclients openratio tablets

Er schijnen dus meerdere trends te zijn. Over het algemeen worden e-mails vaker op een desktop geopend, dan op een mobiel apparaat. Maar mobiele eindapparaten winnen steeds meer relevantie voor e-mailmarketing. Op desktop apparaten worden e-mails vaak met Windows-devices geopend, en op mobiele apparaten met Apple-devices. Om je voor te bereiden op een juiste weergave van je nieuwsbrief door aan de eisen van verschillende clients te voldoen, is een client-test aan te raden. De nieuwsbrief wordt met deze f

Über den Autor

Maaike Reynaert
Maaike is online redacteur bij Newsletter2Go

War der Beitrag hilfreich?

Thank You!

Geef een reactie

Newsletter2go verwendet Cookies, um Ihnen den bestmöglichen Service zu gewährleisten. Wenn Sie auf der Seite weitersurfen stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu. Ich stimme zu.