Zo verbeterd u de nieuwsbrief afleverratio effectief

Afleverratio nieuwsbrieven verbeteren

Tips voor het verbeteren van de afleverratio voor beginners en gevorderden

Een goede afleverratio is de ruggengraat van een succesvolle e-mailmarketing. Slechts wanneer e-mails succesvol afgeleverd zijn, kunnen zij geopend en dus gelezen worden. Wanneer e-mails niet worden afgeleverd, is alle moeite voor niets geweest. Zelfs de meest aantrekkelijke nieuwsbrief die met veel aandacht is gemaakt, zal niet worden gelezen wanneer deze niet aankomt in de postvak van de ontvanger.

Wat betekent de afleverratio in e-mailmarketing?

Het afleverpercentage laat het aantal verzonden e-mails in procenten zien, dat het postvak van de ontvangers bereikt heeft. De aflever ratio is het totaal aantal verzonden e-mails minus de bounces. Hoe kan het afleverpercentage verbeterd worden? In deze blogbijdrage behandelen we tips en tricks om de beste afleverratio’s te bereiken.
Inhoud

  1. Welke factoren bepalen de afleverratio?
  2. Tips om de afleverratio te verbeteren
  3. Tips voor het optimaliseren van de afleverratio – voor gevorderden

Welke factoren bepalen de afleverratio?

Een laag afleverpercentage in e-mailmarketing heeft een negatieve invloed op het succes van uw e-mailcampagne. Maar wat zorgt er eigenlijk voor dat uw nieuwsbrieven niet worden afgeleverd? De onderstaande factoren hebben een invloed op uw e-mailmarketing statistieken.

1. De reputatie van uw IP-adres

Het afleverpercentage en de reputatie gaan hand in hand. De reputatie is het ‘aanzien’ van een afzender. Het gaat dan over hoe betrouwbaar de afzender bij de e-mail providers wordt geschat. Een goede reputatie zorgt voor goede afleveringen en slechte arratio’s schaden de reputatie. De afleverratio en reputatie beïnvloeden elkaar

2. Het programma waarmee u e-mails verzendt

Een van de manieren om de afleverratio te verbeteren is het gebruiken van een professionele verzendarchitectuur. Via de server van een e-mailmarketing software verzendt u veel betrouwbaarder dan via uw private e-mailaccount. Met een privé-adres als afzender naar vele ontvangers tegelijk iets versturen, loopt u grote kans als spam-verzender te worden verzonden. Dit heeft effect op de afleverratio, die daarmee daalt tussen 30% en 50%. Het is dus verstandig om via een professionele software te verzenden, waarmee een afleverratio van wel 99% bereikt kan worden.

3. Het gebruik van whitelisting

Wat hierbij een grote rol speelt, is de zogenaamde whitelisting. Servers die op een whitelist staan, worden over het algemeen door e-mail providers als betrouwbaar gezien. Het risico als spam te worden gecategoriseerd, daalt op deze manier aanzienlijk. Daar tegenover staan blacklists. De kans is groot hier op te belanden wanneer men via ‘normale’ privé e-mail verzendt. Het afleveren wordt dan door de meeste providers geblokkeerd. In ieder geval zal de afleverratio bij de volgende verzending nog lager zijn. Wanneer u naar veel ontvangers een mailing wilt versturen is whitelisting eigenlijk een must.

4. Omzeilen van spamfilters

Ook spamfilters horen bij dit thema. Wie in de spamfilter belandt, bereikt het postvak in niet en kan met de e-mails geen interactie met de ontvangers verwachten. spamfilters zoeken op bepaalde kenmerken, die spam e-mails gemeen hebben met elkaar. Deze kenmerken worden op lijsten zoals die van SpamCop gecontroleerd en voor het afleveren gecheckt door de provider. Wie te vaak door spam-kenmerken er uitgefilterd wordt zal eerder op een blacklist belanden.

5. spamklachten als no-go

Een belangrijke factor zijn spamklachten. Wanneer een e-mail door de ontvanger zelf als spam wordt gemarkeerd of – nog erger – wordt gemeld, heeft dat een zeer negatieve invloed op de reputatie. Omgekeerd betekent een lage klachtratio een betere reputatie.

6. Lage bounceratio behouden

Moeilijker te beïnvloeden maar ook bepalend zijn de bounces. Hoe meer e-mails om technische redenen niet kunnen worden afgeleverd, hoe onbetrouwbaarder de afzender wordt. Een lage bounceratio wordt door e-mail providers daarentegen als een kwaliteitskenmerk beschouwd. Wanneer er regelmatig veel bounces optreden kan dit leiden tot een straf voor de afzender of zelfs voor de hele IP. Software aanbieders zijn daarom vaak gedwongen om afzenders met langdurig hoge bounceratio’s te blokkeren.

Tips om de nieuwsbrief afleverratio te verbeteren

De eerste stap is: Gebruik bij het verzenden professionele servers. Die zijn namelijk al gewhitelisted waardoor er voor u minder risico bestaat door spamfilters te worden opgevangen. Belangrijke whitelisting aanbieders zijn bijvoorbeeld CSA, ISIPP, SuretyMail en Return Path. Aan de hand van de doelgroep kan het handig zijn de aanmeldingen op afzonderlijke whitelists te plaatsen. Sommige e-mail providers worden beter ondersteund door een bepaalde whitelist aanbieder.

Bovendien is een effectief bouncemanagement bepalend. Hard bounces (langdurig onbereikbare e-mailadressen) moeten direct uit de ontvangerslijst worden verwijderd. Deze nogmaals e-mails sturen kan tot problemen leiden. Newsletter2Go neemt het uitsorteren van Hard bounces automatisch van u over. Soft bounces (tijdelijk onbereikbare e-mailadressen) zijn milder maar kunnen, wanneer het om grote aantallen gaat, ook een negatieve invloed op de afleverratio hebben. Newsletter2Go sorteert zulke adressen er na 3 pogingen uit.

Naast de bounces moeten ook de afmeldingen goed en met name rechtsgeldig beheerd worden. Wanneer u afmeldingen negeert, loopt u het gevaar dat uw e-mails niet worden geaccepteerd en dus als spam worden gemarkeerd. Daar zal de reputatie onder lijden. Zorg er daarom voor dat u via een double opt-in proces contacten toevoegd alvorens hen te contacteren. Zo staat u altijd wettelijk aan de juiste kant.

Daarnaast kunt u letten op de inhoud van de nieuwsbrief. Vermijd spamtermen. Om dit te controleren kunt u voordat u uw e-mail verstuurt een spamtest uitvoeren. spamfactoren zijn bijvoorbeeld verborgen links via link-shorteners zoals bit.ly of een buiten proportionele verhouding tussen afbeeldingen en tekst.

Voor gevorderden: alles al geprobeerd voor goede e-mailmarketing statistieken?

Ook wanneer u tevergeefs alle bovenstaande tips al heeft geprobeerd is er nog hoop. Met de volgende tips voor Pro’s kunt u het afleverpercentage verder verbeteren:

1. Toegewijde IP-adressen

Normaal gezien gebruikt men bij een e-mailmarketing software shared IP-adressen. Men deelt dus een IP met meerdere afzenders en heeft dus niet als enige invloed op de reputatie. Met exclusieve toegewijde IP-adressen is men juist de enige verantwoordelijk voor de reputatie. Bij een hoog verzendvolume en speciale behoeftes (zoals de gezondheidssector) kan dit de moeite waard zijn. Het beste is de IP te laten ‘opwarmen’ door de software aanbieder, voordat u er zelf mee gaat verzenden. Dit doet Newsletter2Go graag voor u.

2. Afzender handtekening

Hierbij gaat het om een verificatieproces. E-mails kunnen met behulp van een handtekening worden toegewezen aan een specifieke afzender. Dat moet voorkomen dat onbevoegde afzenders namens andere e-mails verzenden. Bekende processen zijn bijvoorbeeld DKIM en Sender ID. Deze worden door de meeste e-mail providers gecontroleerd en wanneer mogelijk, positief beoordeeld.

3. DMARC

Dit is een andere verificatieprotocol dat steeds populairder wordt. Bijzonder is dat de reactie van ontvangers, mocht de verificatie mislukken, opnieuw verzonden wordt. DMARC wordt onder andere door Google, Microsoft en Yahoo gebruikt en levert voor deze postvakken ook betere afleverratio’s.

4. Sender Score

Deze gratis tool van Return Path laat de reputatie zien door middel van een score. Deze score kan tussen de 0 en 100 liggen. Een score boven de 91 garandeert een goede afleverratio. De Sender Score kan verbetert worden wanneer de klachtratio en het aantal spam gevallen daalt en de bounces geminimaliseerd worden. Let erop dat de Sender Score slechts een indicator is voor de afleverratio en daar niet mee gelijkgesteld kan worden.

5. Ontvangersblacklist maken

Mochten ontvangers herhalend uw e-mails als spam melden, kunt u overwegen deze ontvangers op een blacklist te zetten. Zo kunt u er voor zorgen dat deze ontvangers geen e-mails meer van u kunnen ontvangen. Op deze manier vermijdt u spam-meldingen en verbetert u uw reputatie.

Über den Autor

Maaike Reynaert
Maaike is online redacteur bij Newsletter2Go

War der Beitrag hilfreich?

Thank You!

Geef een reactie

Newsletter2go verwendet Cookies, um Ihnen den bestmöglichen Service zu gewährleisten. Wenn Sie auf der Seite weitersurfen stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu. Ich stimme zu.