Gemiddelde open- en klikratio in e-mailmarketing

Gemiddelde open- en klikratio
Update: De meest recente versie van de studie vindt u in ons nieuwe blogartikel met het thema: Het grote e-mailmarketing branche benchmark onderzoek 2017.

Zoals bij de meeste online marketing varianten zijn tracking en het analyseren van de eigen nieuwsbrief ook bij e-mailmarketing zeer belangrijk. Enkel op deze manier kan u uw openratio verbeteren, het aantal kliks verhogen en de tevredenheid van de ontvangers optimaliseren.

In dit artikel vindt u een korte uitwijding over de individuele waarden en een uitgebreide en gedetailleerde weergave van verschillende cijfers in verschillende branches.

Na het verzenden van een nieuwsbrief kan u in de software van Newsletter2Go erg uitvoerige statistische evaluaties bekijken. Daaronder bevinden zich vooral de belangrijkste cijfers, waaraan u het succes van uw nieuwsbrief kan aflezen. De belangrijkste kengetallen zijn in dit verband de doorklikratio, de open- en klikratio en het aantal bounces.

Basisbegrip tracking

Het aantal bereikte ontvangers bekomt men door de bounces af te trekken van het totale aantal aangeschreven personen. Op basis van deze waarde worden dan de open- en klikratio bepaald. Daaruit kan de doorklikratio op zijn beurt berekend worden.

Bij de open-en klikratio maken we een onderscheid tussen de gemiddelde en de unieke opens:

De unieke opens tonen het absolute aantal ontvangers die de nieuwsbrief geopend hebben. Meerdere opens van eenzelfde ontvanger worden hierbij niet in aanmerking genomen. Bij de opens per ontvanger wordt
het totale aantal opens bekeken in verhouding tot het totale aantal van de unieke opens.

De unieke kliks tonen het totale aantal ontvangers die minstens 1 link in een HTML-mail hebben aangeklikt.

De kliks per ontvanger zetten het totale aantal kliks in verhouding tot het totale aantal van de unieke kliks. Het resultaat toont dus hoe vaak de links aangeklikt werden, wanneer minstens 1 link aangeklikt werd.

De doorklikratio (Click-Through-Rate) geeft aan hoeveel ontvangers, die uw nieuwsbrief geopend hebben, ook op een van de links gelinkt hebben.

Het aantal bounces vertelt hoeveel nieuwsbrieven, omwille van tijdelijke of permanente redenen,
niet afgeleverd konden worden.

Evaluatie

In het volgende stukje heeft Newsletter2Go een overzicht met de belangrijkste cijfers uit 25 verschillende branches samengesteld. Aan de hand van dit overzicht kan u bijvoorbeeld aflezen hoe hoog de gemiddelde openratio voor e-mailmarketingcampagnes is. Bovendien kan u vergelijken hoe de waarden van uw onderneming zich verhouden in vergelijking met het gemiddelde. De vergelijking kan u misschien wel helpen om te ontdekken wat bij u verbeteren kan.

Hier kort een beetje uitleg over de brancheoverstijgende gemiddelden van kengetalen:

Brancheoverstijgende gemiddelde

Brancheoverstijgend liggen de unieke openratio rond 33% en de unieke klikratio bij 5%. Bounces doen zich gemiddeld 2% voor. De gemiddelde doorklikratio ligt bij 15,26%.

Ontvangers naar branches

De branches met de meeste ontvangers zijn entertainment & events, software & web app en de branches productietechnieken, online shops & e-commerce alsook restaurants.
Religie, gezondheid & fitness en computer & electronica horen bij de branches met de minste ontvangers. Hier liggen de ontvangersaantallen in vergelijking ook veel lager.

Unieke openratio volgens branche

De hoogste unieke openratio werden behaald in de branches immobiliën (40,89%), religie (40,11%) en gezondheid & fitness (39,39%). In de branches restaurants (20,48%), online shops & e-commerce (25,04%) alsook bij entertainment & events (26,08%) werden de mailings daarentegen maar half zo vaak geopend.

Unieke klikratio volgens branche

In de branches immobiliën (10,52%), religie (8,47%) en reizen & transport (7,57%) duiken de hoogste unieke klikratio op. De laagste klikratio daarentegen worden geregistreerd in de branches pers (0,91%), restaurants (2,15%) en verenigingen (2,22%).

Bounceratio volgens branche

Bij de branches restaurants, verenigingen en pers ligt de bounceratio ongeveer rond 1,4%.
Hogere bounceratio vinden we in de branches dienstverlening & service (3,16%), muziek (2,89%) en advisering (2,59%).

Doorklikratio en openratio volgens branche

De hoogste doorklikratio zien we in de branches immobiliën (25,74%), productietechnieken (23,78%) en religie (21,11%), de laagste in de branches pers, verenigingen en computer & electronica.

Conclusie

Met deze evaluatie willen we u de mogelijkheid geven, u erover te informeren hoe uw eigen e-mailmarketing statistieken er uit zien in vergelijking met het branchegemiddelde. Welke openratio kan u verwachten bij een onderneming in uw branche? Hoe ziet de klikratio eruit? Wanneer is de bounceratio te hoog?

Newsletter2Go verzendt dagelijks meerdere miljoenen e-mails. Natuurlijk worden daarbij alle belangrijke genoemde gegevens alsook enkele bijkomende waarden getrackt. Om een evaluatie te maken worden alle mailings meerdere maanden anoniem geanalyseerd, geëvalueerd en verwerkt. Daardoor kunnen wij u deze waarden tonen. Voor de evaluatie hebben we enkel doelmatige cijfers gebruikt. Gegevens van onze eigen mailings, mailings via onze API-plug-ins of mailings zonder geactiveerde trackingfuncties worden hier niet opgenomen.

Ons klantenbestand is samengesteld uit eenkoppige ondernemingen tot concerns. Hierdoor kunnen de gegevens als representatieve doorsnede van de verschillende branches beschouwd worden.

Meer actuele tips voor het verbeteren van uw openratio vindt u in dit blogartikel. U zoekt meer mogelijkheden om uw klik- en openratio te optimaliseren? Met een premium template in responsive design wordt de optimale weergave gegarandeerd op alle eindapparaten. Wij maken met plezier zo’n template voor u in het design dat uw wil, optioneel ook met de praktische 1-klik-productovername of 1-klik-inhoudovername. Dankzij client testing ziet u reeds vóór het verzenden hoe uw nieuwsbrief in verschillende e-mailclients getoond wordt en kan u problemen met de weergave vermijden. Gebruik individuele aan- en afmeldpagina’s in uw design om er voor te zorgen dat het volledige nieuwsbrief proces een samenhangend geheel vormt. Meer over de relevantie van consequent omgezet corporate design leest u hier: Corporate design in e-mailmarketing.

Über den Autor

linde

War der Beitrag hilfreich?

Thank You!

Geef een reactie

Newsletter2go verwendet Cookies, um Ihnen den bestmöglichen Service zu gewährleisten. Wenn Sie auf der Seite weitersurfen stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu. Ich stimme zu.