Home » De nieuwe privacywet; AVG optimaal begrijpen en doorvoeren

De nieuwe privacywet; AVG optimaal begrijpen en doorvoeren

23/01/2018

Whitepaper AVG gif

Download onze uitgebreide handleiding en leer de AVG optimaal te begrijpen en door te voeren

Op 25 mei 2018 is het zover: de AVG zal in werking treden en hiermee de tot nu toe geldende Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen. De nieuwe regels zijn van toepassing in de hele Europese Unie en hebben tot doel de wetgeving inzake gegevensbescherming te harmoniseren. De AVG bevat 99 artikelen op 88 pagina’s.

  • De nieuwe basisverordening gegevensbescherming is van toepassing op alle personen en ondernemingen die persoonsgegevens verwerken;
  • Dergelijke gegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon;
  • Dit omvat bijvoorbeeld de naam en het adres, maar ook het IP-adres of de IBAN;
  • Verwerking in deze context betekent het opslaan, verzenden en/of verwerken van de gegevens.

In onze whitepaper hebben we de belangrijkste inhoud van de basisverordening gegevensbescherming helder en beknopt uitgewerkt. Voordat de AVG in werking treedt moeten namelijk enkele voorbereidingen worden getroffen om ervoor te zorgen dat de gegevensbeveiliging wordt nageleefd. Hiermee voorkomt u boetes die op kunnen lopen tot wel 20 miljoen euro.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en download de AVG whitepaper “Een handleiding om de AVG optimaal te begrijpen en door te voeren”.

Nadat u uw gegevens heeft opgegeven en bevestigd, zult u af en toe van ons een e-mail ontvangen. U kunt zich hiervoor uiteraard altijd afmelden.

Whitepaper AVG 25 mei 2018

De AVG en e-mailmarketing

De gegevensbeschermingsnorm in Nederland is al relatief hoog, maar na de AVG moeten aanvullende eisen in acht worden genomen. Het is belangrijk om deze eisen na te leven, aangezien de boetes tot 20 miljoen euro kunnen oplopen.

De wettelijke toestemming of toestemming van de ontvanger is nog steeds vereist om bijvoorbeeld nieuwsbrieven te mogen versturen of om de gegevens van de ontvanger te verzamelen en verwerken. Daarnaast is ook een technische en organisatorische opzet noodzakelijk. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het contract voor orderverwerking en de technische en organisatorische maatregelen voor IT-beveiliging.

Rechtszekerheid en adresgeneratie in e-mailmarketing

Als u nieuwsbrieven wilt versturen, mag dit niet zonder toestemming van de ontvanger. Om ervoor te zorgen dat nieuwsbrieven veilig en eenstemmig worden verzonden, bevelen wij altijd de double opt-in procedure. Toestemming op grond van de gegevensbeschermingswetgeving moet echter aan een aantal minimumvereisten voldoen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat toestemming moet worden gegeven door een uitdrukkelijke handeling van de geadresseerde. Deze toestemming moet worden vastgelegd en kan te allen tijde worden ingetrokken.

Klaar voor de AVG?

De AVG is zeer uitgebreid en bevat ontzettend veel artikelen met eisen die van invloed zijn op bedrijven en particulieren. Gegevensbescherming is belangrijk. Wij adviseren u daarom vakkundig advies in te schakelen voor de implementatie van uw eigen processen in overeenstemming met de AVG richtlijnen. In onze AVG whitepaper geven wij u een eerste inzicht in de nieuwe juridische situatie.

Heading afbeelding: Flippingbook.com

    Newsletter2go verwendet Cookies, um Ihnen den bestmöglichen Service zu gewährleisten. Wenn Sie auf der Seite weitersurfen stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu. Ich stimme zu.