Gratis aanmelden Log in
Home » E-mailmarketing encyclopedie

E-mailmarketing encyclopedie

Begint u net met e-mailmarketing of bent u woorden op onze website tegen gekomen, waarvan u niet zeker weet wat deze betekenen? Geen zorgen! In de overzichtelijke e-mailmarketing encyclopedie van Newsletter2Go nemen we een voor een de belangrijkste begrippen rondom het thema e-mailmarketing met u door.

De meest uitgebreide e-mailmarketing begrippenlijst

U leert in de e-mailmarketing begrippenlijst precies wat precies bedoelt wordt met de Engelse term “Above the fold” of wat men bedoelt met het verzenden van een autoresponder. In de e-mailmarketing encyclopedie vindt u bijna 200 helder uitgelegde vaktermen, zodat u precies weet waar u over praat. Van A tot Z vindt u hier alle definities in e-mailmarketing en online marketing die belangrijk zijn voor een succesvolle uitvoering.

Zo werkt de e-mailmarketing encyclopedie

Om sneller een bepaald begrip te kunnen vinden, kunt u bovenin op de eerste letter van het woord klikken. U wordt dan direct naar alle begrippen die met de desbetreffende letter beginnen gebracht.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

A/B-test

Meerdere varianten van een mailing worden tegen elkaar getest. Afhankelijk van de ratio die u instelt, ontvangt een deel van de ontvangerslijst versie A en een ander deel versie B. De succesvolste variant wordt daarna naar het overige deel van de ontvangerslijst gestuurd.

Above the fold

Above the fold is het Engelse woord voor boven de vouw. Dit houdt het bereik van de e-mail of website in, dat op het eerste gezicht zichtbaar is, zonder te scrollen. Het beste is om de belangrijkste informatie in dit bereik te plaatsen.

ADV

Een Duits verdrag voor gegevensverwerking (ADV), wat het doorgeven van persoonsgegevens tussen de gebruiker en de dienstverlener regelt. In §11 BDSG staat dat voordat men persoonlijke gegevens mag doorgeven er eerst een ADV afgesloten moet worden.

Afleverratio

De afleverratio is het aantal van alle verzonden e-mails die in het postvak van de ontvanger zijn afgeleverd in procenten uitgedrukt ten opzichte van het aantal verzonden e-mails. Het totale aantal e-mails minus de bounces. Een consistente hoge afleverratio heeft een positieve invloed op de reputatie van een IP-adres.

Afmelding

Nieuwsbrieven moeten volgens de wet een goed zichtbare en functionerende afmeldlink bevatten waarmee ontvangers zich kunnen afmelden.

Afzenderadres

Het afzenderadres is onderdeel van de header van de e-mail. Het wordt in de inbox getoond en bepaald voor een groot deel de openratio van de nieuwsbrief. Met een e-mailmarketing software kan het afzenderadres zelf worden uitgekozen.

Alt-tekst

Wanneer een afbeelding niet geladen kan worden, zal in plaats daarvan een alternatieve tekst, ofwel de alt-tekst, getoond worden. Deze tekst moet daarom duidelijk en zinvol zijn en het beste de inhoud van de afbeelding beschrijven.

Geanimeerde GIF

Door middel van geanimeerde GIFs kunnen bewegende elementen worden toegevoegd aan de nieuwsbrief. Hiervoor is geen programmeerkennis, zoals Java of Flash, nodig. Er zijn tegenwoordig vele online tools waarmee geanimeerde GIFs gemaakt kunnen worden.

API

Een API, ook wel Application Programming Interface, is een plug-in voor applicaties. Dit maakt het mogelijk om verschillende systemen met elkaar samen te laten werken. U krijgt hiermee toegang tot functies of gegevens van software systemen waarbij informatie uitgewisseld kan worden.

Attachment

In een e-mail kunnen bestanden als attachment toegevoegd worden. Dit is niet hetzelfde als een bijlage, aangezien attachments worden geopend via een link in de e-mail. Dit kan zowel met tekstdocumenten, als PDF-bestanden en afbeeldingen.

Automation

Geautomatiseerde e-mails hoeven slechts één keer te worden gemaakt en worden daarna automatisch verzonden, zodra de gevraagde criteria overeenkomen met de ontvanger. Deze criteria kunnen bijvoorbeeld op basis van gedrag worden vastgesteld, voor de aankoop op de website, een aanmelding of het annuleren van een aankoop (triggermailing). Of op basis van tijd, zoals verjaardagsmailing of langere inactiviteit op de website (lifecycle-mailing).

Autoresponder

Met een autoresponder wordt een geautomatiseerde e-mail gemaakt die wordt verstuurd naar aanleiding van een ontvangen bericht. Een bekende autoresponder is de mededeling van afwezigheid.

B

BCC

BCC staat voor “Blind Carbon Copy” of blinde kopie. Hier kunnen andere ontvangers worden toegevoegd. Maar deze ontvangers zijn onzichtbaar voor de andere ontvangers.

Beeldonderdrukking

Er zijn e-mailclients die standaard afbeeldingen in de e-mails onderdrukken. Pas wanneer de ontvanger toestemming geeft de afbeeldingen te tonen, worden deze weergegeven. Om deze reden is het aan te raden duidelijke alt-tekst te gebruiken, aangezien deze in de plaats van de afbeelding wordt getoond.

Beeldpersonalisatie

Dit is een personalisatie optie waarbij afbeeldingen aan de hand van vastgelegde criteria enkel aan bepaalde doelgroepen worden getoond. Het is met deze optie bijvoorbeeld mogelijk om naar dames een andere headerafbeelding dan naar heren te verzenden.

Bijlage

Een e-mail kan meerdere bijlagen bevatten, zoals afbeeldingen, documenten en andere bestanden. Bijlagen toevoegen in een nieuwsbrief wordt echter niet aangeraden, omdat het een negatieve invloed kan hebben op de afleverratio. Bijlagen worden vaak als criterium voor spam herkend. Daarnaast duurt het laden van de e-mail doorgaans langer wanneer de e-mail een bijlage bevat, plus kan er niet gemeten worden hoe vaak de bijlage geopend is. Wij raden daarom altijd liever aan om een link naar de bijlage in de nieuwsbrief te plaatsen.

Blacklist

Ontvangers die zich van de nieuwsbrief hebben afgemeld, worden in de zogenaamde blacklist opgeslagen. Deze adressen worden gedocumenteerd, zodat ze bij een volgende mailing worden uitgesloten.

Blacklisting

Wanneer een afzender van een nieuwsbrief teveel spam verstuurd, is de kans groot dat deze wordt geblacklist. Dat betekent dat alle e-mails van deze afzender eruit worden gepikt en niet meer kunnen worden afgeleverd. Blacklisting kan via IP-adressen of via domeinen functioneren. Het tegenovergestelde is whitelisting, waarbij de verzender juist als betrouwbaar wordt bestempeld.

Bounce

Wanneer een e-mail niet afgeleverd kan worden, keert hij als het ware in de vorm van een foutmelding terug naar de afzender, dit worden bounces genoemd. Een oorzaak kan bijvoorbeeld zijn, dat het adres niet bestaat of dat de server niet bereikbaar is. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen soft bounces en hard bounces.

Bounceratio

De bounceratio is het aantal bounces ten opzichte van het totaal aantal afgeleverde e-mails. Het gaat om e-mails die permanent of tijdelijk niet kunnen worden afgeleverd. Wanneer u voor langere tijd een hoge bounceratio heeft, kan het daartoe leiden, dat uw e-mails vaker van spam verdacht worden.

C

Call-to-Action

Een Call-to-Action is een oproep tot actie. Meestal is dit een button met een korte tekst erop. Het is de bedoeling dat de ontvanger hier op klikt. Bijvoorbeeld ‘Direct kopen’ of ‘Gratis registreren’. De boodschap voor de call-to-action moet het liefst zo specifiek mogelijk zijn.

Campagne

Een campagne kan worden beschreven als een tijdelijke actie met een specifiek doel. In marketing staat campagne voor een reclame-actie, die uit reclamemiddelen en ontvangers bestaat en ook binnen een bepaalde tijd wordt uitgevoerd.

CAPTCHA

CAPTCHA (=Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) is een veiligheidsmechanisme dat het verschil tussen een mens en een robot moet kunnen herkennen. Meestal gaat dit door middel van een rekensommetje of een code die moet worden overgenomen.

CC

CC staat voor Carbon Copy. In het CC-veld kunnen e-mailadressen van ontvangers worden ingevuld die de e-mail als kopie moeten ontvangen, maar niet de daadwerkelijke ontvanger zijn. Deze adressen zijn, in tegenstelling tot BCC, wel voor alle ontvangers zichtbaar.

Cellpadding en marge

De cellpadding definiëert de afstand tussen tekst of beeld en het kader van de bouwsteen. De marge definiëert de afstand tussen het onzichtbare of zichtbare kader van de bouwsteen en de werkelijke rand van de bouwsteen.

Certified Senders Alliance

De Certified Sender Alliance (CSA) is een gezamenlijk project tussen Verbandes Deutscher Internetwirtschaft (eco e.V.) en Deutschen Dialog Marketing Verbandes (DDV). Ondernemingen kunnen zich bij het project aansluiten om ook op de whitelist te komen en daardoor een hogere afleverratio te bereiken.

Character encoding

Dit zorgt ervoor dat alle karakters in een e-mail correct worden weergegeven in een e-mail. Mocht er geen universale character encoding gebruikt worden, is er een grote kans op een slechte weergave van de tekst. De meest gebruikte encoding is Unicode.

Clickmap

Een clickmap of heatmap toont het klikgedrag van de ontvangers van nieuwsbrieven. De clickmap laat zien op welke links in een e-mail geklikt is. Op deze manier kunt u erachter komen welke inhoud het meest interessant is voor de ontvangers.

Client

E-mail clients zijn programma’s, waarmee e-mails ontvangen en verzonden kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan webmail aanbieders zoals Yahoo en Gmail, of tools zoals Mozilla Thunderbird en Microsoft Outlook.

Cluster

Met behulp van clusters kunnen e-mail rapporten van verschillende doelgroepen worden bekeken. Ontvangers kunnen aan de hand van kenmerken zoals onder andere leeftijd, geslacht, woonplaats verdeeld worden. Per groep kunnen de openratio en klikratio bekeken worden.

CMS

Een Content Management System (CMS) is een software waarmee de inhoud van een website beheerd kan worden door verschillende gebruikers. Bekende CMS zijn WordPress, Drupal, Joomla en Typo3.

Complaint rate

De complaint rate of klachtratio geeft aan, hoeveel ontvangers zelf een mailing als spam hebben gekenmerkt.

Confirmed opt-in

Bij een confirmed opt-in krijgt de ontvanger, net als bij double opt-in, een e-mail toegestuurd na de aanmelding. Deze e-mail bevat echter geen bevestigingslink, maar geeft een akkoord aan. Wettelijk is eigenlijk alleen het double opt-in proces toegestaan.

Conversieratio

De conversieratio geeft informatie over het succes van marketingacties. Het beschrijft hoeveel ontvangers een gewenste actie hebben uitgevoerd. In e-mailmarketing kan dit op verschillende manieren berekent worden. Bijvoorbeeld aan de hand van het totale aantal ontvangers of de meest succesvolle afleveringen.

Conversies

Met conversies wordt over het algemeen bedoeld het omzetten van geïnteresseerden naar kopers. Conversies kunnen ook gaan over acties zoals registraties of een download.

Cookie Tracking

Met Cookie Tracking wordt de traceerbaarheid van het gedrag van internetgebruikers op het World Wide Web mogelijk gemaakt.

CPM

CPM (Cost-Per-Mille) is een klassiek prijsmodel en vergelijkingscijfer in mediaplanning. Het geeft aan, hoe hoog de kosten van een reclamecampagne zijn om 1000 contacten te kunnen bereiken.

CRM

Customer Relationship Management (CRM) beheert de klantrelaties. Daaronder vallen alle activiteiten die te maken hebben met de zorg voor contacten, ook bijvoorbeeld per e-mail. CRM interpreteert de behoeftes en interesses van klanten.

CSS

Cascading Style Sheets (CSS) bevatten informatie over het formatteren HTML- of XML-pagina’s. Op deze manier worden de inhoud van de website en de formattering gescheiden.

CTR

CTR staat voor click through rate en geeft aan, hoeveel van de ontvangers die een mailing geopend hebben, ook op een link in die mailing geklikt hebben.

Cumulatieve klikratio

De cumulatieve klikratio houdt rekening met het totaal aantal kliks in een mailing. Hierbij wordt elke klik van de ontvanger geteld. Heeft een ontvanger bijvoorbeeld twee keer op dezelfde link geklikt, dan worden van deze ontvanger twee kliks in de klikratio geteld.

Cumulatieve openratio

Bij de cumulatieve openratio wordt, in tegenstelling tot de unieke openratio, alle opens geteld. Ook de opens wanneer een ontvanger dezelfde mail meerdere keren opent.

Customer Lifetime Provision

Onder Customer Lifetime Provision verstaan we een langdurige relatie met een klant in plaats van een eenmalige aankoop.

D

DKIM

Het proces DomainKeys Identified Mail wordt gebruikt om e-mails te controleren op hun authenticiteit. Het proces herkent neppe afzenderadressen. Op deze manier wordt niet alleen de spam opgevangen maar ook het risico op phishing verlaagd.

DMARC

Het verificatieprotocol DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) is ontwikkeld om om misbruik van e-mails te voorkomen. Het identificeert de afzender van de nieuwsbrief en kan de afleverratio verhogen.

DNS

Een Domain Name System (DNS) verdeeld een netwerk domein in verschillende IP-adressen. Mailservers controleren regelmatig de DNS-toegang van de afzenderservers om te kunnen filteren op spam.

Double opt-in

Het double opt-in proces is een rechtszeker aanmeldproces in meerdere stappen. Elke aanmelder van de nieuwsbrief moet na het opgeven van zijn of haar e-mailadres nogmaals de toestemming om e-mails te ontvangen bevestigen. Dit gaat via een e-mail, die een bevestigingslink bevat. Pas nadat de aanmelder op deze link heeft geklikt, kan hij of zij de nieuwsbrief ontvangen. Naast toestemming dient het proces ook voor het beschermen van misbruik van e-mailadressen.

Dubbelen

Dubbelen zijn e-mailadressen die meerdere keren in het adresboek voorkomen. Het is de bedoeling te vermijden dat ontvangers dezelfde e-mail ontvangen. Dat is namelijk irritant voor de ontvanger, maar verhoogt ook de kans om als spam te worden herkend.

E

E-mailmarketing

Het begrip e-mailmarketing omvat alle activiteiten rondom marketing, die te maken hebben met het verzenden van e-mails. Het voordeel van e-mailmarketing is dat mailings direct in de postvak in van klanten belanden en zo de klanten ook direct aanspreekt.

E-mailmarketing software

Een e-mailmarketing software maakt het mogelijk om op een snelle en eenvoudige manier professionele nieuwsbrieven te maken, te verzenden en deze e-mails daarna met gedetailleerde reports te beoordelen. Doelgroepen zijn voornamelijk ondernemingen, agenturen en organisaties.

E-mailprogramma

Een e-mailprogramma is een programma waarmee e-mails kunnen worden ontvangen, gelezen en verzonden. Zie client.

Email Service Provider

Een Email Service Provider, ook wel e-mailaanbieder genoemd, is een internetonderneming, die in het bezit is van een mailserver en haar klanten e-mail inboxen ter beschikking stelt. De klanten bestaan uit zowel individuen als ondernemingen.

Embedded afbeeldingen

Afbeeldingen die embedded zijn, worden bij het openen van mail direct laten zien, zelfs wanneer de afbeelding onderdrukt is.

Emoji

Een emoji is een afbeelding dat langere termen of zelfs hele zinnen kan vervangen. Dankzij emoji’s in Unicode kan daarmee ook e-mailmarketing onder de aandacht worden gebracht. Deze kunnen in de onderwerpregel of in de inhoud van de mailing worden toegevoegd.

Expliciete toestemming

Alleen met expliciete toestemming van de ontvangers, is e-mailmarketing mogelijk. Wanneer dit niet wordt nageleefd, riskeert men een waarschuwing of boete. Door middel van het opt-In proces verleend de gebruiker toestemming aan de verzender e-mails te versturen.

F

Follow-up

Een follow-up mailing is een opvolgbericht zoals e-mails die volgen op een voorgaande. Er zijn op tijd gebaseerde follow-ups en op basis van gebeurtenissen.

G

Gegevensbescherming

Volgens de wet bepaalt de burger zelf waar zijn of haar persoonlijke gegevens voor worden gebruikt.

Gegevensbescherming volgens de wet

Een wettelijke toestemming voor het verzenden van nieuwsbrieven is noodzakelijk en kan met andere beschrijvingen worden samengesteld.

Gemiddeld aantal opens

De gemiddelde opens geven aan, hoe vaak ontvangers gemiddeld een bepaalde mailing hebben geopend. Het wordt als volgt berekend: het totaal aantal opens gedeeld door de unieke opens.

Gepersonaliseerde voucher

Deze worden voor elke ontvanger individueel gegenereerd en kunnen slechts eén keer gebruikt worden. Deze kortingen worden eerder gebruikt dan algemene, aangezien iemand er bijvoorbeeld een krijgt op zijn of haar verjaardag.

H

Hard bounce

Een bounce is een automatische foutmelding wanneer een e-mail niet afgeleverd kan worden. Bij een hard bounce is de oorzaak een permanente fout, bijvoorbeeld wanneer het e-mailadres niet meer bestaat.

Header

De header van een e-mail staat bovenaan de e-mail en bevat informatie over de oorsprong van de e-mail, de inhoud, het formaat en de ontvangers. Het omvat het onderwerp, de preheader, de afzender, de ontvangers en de datum.

I

Image hosting

Afbeeldingen die via e-mails verzonden worden moeten online voorhanden zijn. Gratis image hosting moet eigenlijk altijd bij een e-mailmarketing software inbegrepen zijn.

IP-adres

Het IP-adres (Internet Protocol) is het adres van de computer, als het ware. Apparaten die aan een netwerk, zoals het Internet gekoppeld zijn, krijgen een IP toegewezen. Op deze manier zijn apparaten te localiseren en bereikbaar. IP-adressen zijn te herkennen aan vier blokken van getallen, meestal gescheiden door middel van een punt.

IP-adres opwarmen

IP warm-up, of een IP opwarmen, betekent dat nieuwe IP-adressen, die nog een reputatie moeten opbouwen, als het ware opgewarmd of voorbereidt worden. Nieuwe IP-adressen zonder verzendgeschiedenis worden eerder gewantrouwd door e-mail clients. Het verzendvolume van een IP-adres moet organisch steeds toenemen. Dit proces wordt geimiteerd wanneer men spreekt over een IP-adres opwarmen.

ISIPP

Het ISIPP SuretyMail Whitelisting maakt het mogelijk e-mails direct af te leveren bij grotere internet service providers (ISP) zoals AOL, Yahoo, Hotmail of GoDaddy. Ook bij inboxen die beschermd zijn door spamfilter programma’s zoals SpamAssassin en Spamcop hoeft men niet bang te zijn dat de e-mail als spam herkend wordt. U kunt meer over ISIPP-certificaties hier lezen.

K

Kenmerk

Kenmerken in e-mailmarketing kunnen bijvoorbeeld het geslacht, de verjaardag of de woonplaats zijn. Ontvangers kunnen met behulp van een e-mailmarketing software gesegmenteerd worden aan de hand van deze kenmerken. Bovendien kan de inhoud van de e-mail aan de hand van ontvangerskenmerken gepersonaliseerd worden. Op deze manier kunnen e-mails naar specifieke doelgroepen worden verzonden.

Key Performance Indicator

Aan de hand van Key Performance Indicators (of: KPI’s) wordt het succes van de e-mailmarketing activiteiten meetbaar. De belangrijkste KPI’s zijn succesbenchmarks zoals afleverratio, openratio, klikratio en conversieratio.

Klik

In e-mailmarketing wordt met een klik het aanklikken van een link in een e-mail bedoeld. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen unieke kliks (elke ontvanger wordt slechts één keer geteld) en absolute kliks (totaal aantal kliks).

Klikratio

De klikratio geeft in procenten aan, hoe groot het aandeel van ontvangers is die op een link hebben geklikt in de e-mail. Voor het evalueren van een campagne is de klikratio één van de belangrijkste metingen. Een hoge klikratio geeft aan dat er veel interesse is in de inhoud van de nieuwsbrief.

Kop

Zie header.

L

Landingspagina

Landingspagina’s zijn speciale marketing websites. Het zijn pagina’s waar een gebruiker op terecht komt nadat hij of zij op een link heeft geklikt. Deze worden voor verschillende doelgroepen ingericht. Klikt een gebruiker bijvoorbeeld op aanbiedingsbanner, dan wordt hij of zij doorverwezen naar een landingspagina met meer informatie over deze aanbieding.

Leesratio

Hoeveelheid lezers in procenten die een e-mail hebben geopend en deze voor een bepaalde tijd geopend hebben (leesduur).

Leverbaarheid

De leverbaarheid (deliverability) gaat over de capaciteit van een e-mailmarketing software om e-mails met succes bij de ontvangers af te leveren. De leverbaarheid wordt verbeterd door onder andere whitelisting en afzender authentificaties.

M

Mailto-link

Met behulp van een mailto-link kunnen links naar e-mailadressen zo gemaakt worden, dat bij een klik op het adres, er automatisch een nieuw ontwerp van een e-mail gemaakt wordt met het adres er al in. Dit e-mailadres hoeft hiermee niet handmatig worden gekopiëerd en in de e-mail client geplakt.

Marketing

Marketing betreft een centraal aspect van ondernemen. De bedoeling van marketing is producten en services op de markt te brengen.

N

Nieuwsbrief

Met een nieuwsbrief wordt over het algemeen een electronische nieuwsbrief bedoeld. Deze worden regelmatig verstuurd door ondernemingen, organisaties, of agenturen. Medewerkers, collega’s, bekenden en klanten kunnen op deze manier worden geïnformeerd over nieuws en aanbiedingen.

Nieuwsbrief aanmeldformulier

Nieuwe ontvangers kunnen worden gegenereerd via een nieuwsbrief aanmeldformulier. Met een code of plug-in kan deze op verschillende plekken op de website worden geïntegreerd. Ontvangers mogen nadat zij toestemming hebben verleend, reclameberichten ontvangen. Het enige wat verplicht is bij de toestemming is het opgeven van een e-mailadres.

Nieuwsbrief archief

Hier kunnen nieuwsbrieven die al verzonden zijn op een website worden gepubliceerd, waardoor die ook voor nieuwe lezers en mensen zichtbaar zijn, die geen abonnee zijn. Het archief is ook dynamisch mogelijk, waardoor het zichzelf actualiseerd.

Nieuwsbrief integraties

Nieuwsbrief integraties zijn plug-ins tussen e-mailmarketing software en andere systemen. Met plug-ins hoeft er minder handmatig gedaan te worden bij het maken en verzenden van nieuwsbrieven. Ook het ontvangersbeheer kan efficiënter worden uitgevoerd met behulp van een integratie. Er zijn plug-ins voor bijvoorbeeld e-commerce systemen zoals Magento, plentymarkets, Lightspeed of Shopware, en CRM-systemen zoals sugar of Salesforce, maar ook voor CMS zoals WordPress of Typo3.

Nieuwsbrief tracking

Met tracking kan de prestatie van nieuwsbrieven gemeten worden. Dit wordt meestal gemeten aan de hand van benchmarks zoals de openratio en klikratio. Dankzij tracking kan de interactie van de ontvanger met de nieuwsbrief worden geëvalueerd. De resultaten zijn belangrijk omdat men die kan meenemen om de volgende nieuwsbrief te verbeteren.

O

Onderwerp

Het onderwerp is de titel van de mailing. Samen met de afzender, is het onderwerp de belangrijkste factor voor het openen van de e-mail. Het heeft daarom invloed op de openratio en zal daarom zorgvuldig moeten worden gekozen.

Onderwerpregel

De onderwerpregel staat over het algemeen naast het afzenderadres en is doorslaggevend voor de openratio. Deze moet kort, precies en helder geformuleerd worden. Verschillende varianten kunnen met een A/B-test tegen elkaar getest worden.

Ontvanger

Met ontvanger wordt het e-mailadres bedoeld, waar een mailing naartoe wordt verstuurd.

Ontvangersbeheer / Adresboek

In de ontvangerslijst zijn alle adressen opgeslagen die een afzender tot zijn of haar beschikking heeft. Aan de hand van ontvangerskenmerken kunnen contacten gesegmenteerd worden. In adresboeken kan een deel van de ontvangerslijst gescheiden en beheerd worden.

Openratio

De openratio is het aantal geopende e-mails ten opzichte van het aantal afgeleverde e-mails. Dit wordt uitgedrukt in procenten en wordt beïnvloed door de afzendernaam en de onderwerpregel.

Opens

Wanneer een ontvanger een mailing opent, wordt deze geteld als ‘open’. De opens kunnen met behulp van web beacons in de inhoud van de e-mail gevolgd.

Opt-in

Het opt-In proces is in tegenstelling tot het veilige double opt-In een proces met maar één stap. Nadat het e-mailadres in het formulier is opgegeven, krijgt de ontvanger een bevestiging over het succesvol aanmelden. Het adres wordt dan aan de ontvangerslijst toegevoegd. De opt-In is noodzakelijk voor een rechtszekere e-mailmarketing, maar is niet voldoende. Met een double opt-In weet u zeker dat u goed zit.

Opt-out

Bij een opt-out proces moet de nieuwsbrief aanmelding nadrukkelijk worden aangegeven bijvoorbeeld bij een aanmelding in de webwinkel. Een voorgemarkeerde checkbox is als toestemming niet voldoende. Het double opt-in proces is aan te bevelen omdat u dan beslist aan de zekere kant staat.

Met een opt-out hebben nieuwsbrief ontvangers de optie om zich met één klik af te melden. Dit gaat meestal via een formulier of via een verzending van een afmelde-mail.

P

Personalisatie

Het individueel aanspreken van de ontvanger. In nieuwsbrieven gaat dit meestal door middel van het onderwerp, de aanhef of de afbeeldingen. Met behulp van placeholders wordt individuele informatie (zoals bijvoorbeeld de naam) direct uit de gegevens gehaald en in de nieuwsbrief geplaatst.

Persoonlijke gegevens

Informatie over een bepaalde persoon worden persoonlijke gegevens genoemd. Dit begrip komt uit de gegevensbescherming. Ook e-mailadressen tellen als persoonlijke gegevens. U mag deze alleen gebruiken en verwerken wanneer de persoon in kwestie een volgens de wet aanvaardbare toestemming heeft gegeven. Wanneer men persoonlijke gegevens aan een service provider doorgeeft, is het afsluiten van een ADV aan te bevelen.

Phishing

Dit betekent de poging, met behulp van valse e-mails, aan gegevens van internetgebruikers te komen. Deze ‘identiteitsdiefstal’ kan worden voorkomen wanneer een Afzender Authentifactieproces gebruikt zoals DKIM of SPF. Eventuele phishing-e-mails belanden dan direct in de spambox.

Preheader

De preheader wordt bij veel e-mail clients als aanvullend tekstdeel naast het onderwerp getoond. Meestal wordt de noot naar een webversie gebruikt omdat dat als eerste in de nieuwsbrief staat. Maar dit kan natuurlijk gewoon aangepast worden: bijvoorbeeld met een korte informatieve tekst dat in het onderwerp niet meer past. In de e-mail staat deze boven de header.

R

Reactiveringscampagne

De bedoeling is om inactieve nieuwsbrief-abonnees weer in actieve lezers te veranderen. Met inactief wordt bedoeld: ontvangers die al lange tijd of überhaupt geen nieuwsbrief geopend hebben. Inhoud voor een reactiveringscampagne kan bijvoorbeeld bestaan uit speciefieke aanbiedingen, kortingen, vouchers of zaken waar de ontvanger zich in het verleden voor geïnteresseerd heeft.

Reclame e-mails

Om e-mails met adverterende inhoud te verzenden, is er een expliciete toestemming nodig van de ontvanger. Dit kan eenvoudig en rechtszeker via een doube opt-in proces worden verkregen en gedocumenteerd. Omdat de ontvanger toestemming heeft gegeven, zijn deze adverterende e-mails geen spam.

Recommendation engine

Met behulp van een recommendation engine bevatten e-mails individuele productaanbevelingen. Met een software-module worden de klikpaden van de ontvanger, bijvoorbeeld in de webwinkel, bijgehouden. De winkelwagen wordt opgeslagen en gepersonaliseerde suggesties berekend. Suggesties kunnen onder andere zijn: soortgelijke, populaire of laatste bezochte producten zijn. Deze kunnen dan met een bouwsteen in realtime in de nieuwsbrief worden ingebouwd.

Reputatie

De reputatie van een verzender toont, hoe betrouwbaar deze wordt ingeschat. Verschillende factoren bepalen dit, waaronder de bounceratio, Spam markeringen en de kwaliteit van de berichten. Een goede reputatie zou positief moeten uitwerken op de afleverratio.

Responsive design

Het doel van responsive design is, op zoveel mogelijk eindapparaten een zo goed mogelijk en gebruikersvriendelijke weergave en bedienbaarheid te bereiken. Meestal denkt men daarbij aan smartphones, maar het gaat ook over tablets. In feite alle eindapparaten.

REST-API

Met behulp van een REST-API die onafhankelijk is van programmeertaal, kan het verzendsysteem van een e-mailmarketing software geïntegreerd worden.

Retargeting

Het proces, waarbij gebruikers met behulp van cookies worden gemarkeerd en later via andere kanalen met doelgerichte reclame wordt aangesproken. Mensen die een aankoop hebben afgebroken kunnen met een retargeting e-mail doelgericht worden aangesproken en gemotiveerd worden tot transactie.

Return Path

Return Path is een bestuurder, die wereldwijd de grootste inboxen whitelist en meer dan 2,4 miljard e-mailpostvakken beschermd. Via deze lijst worden afzenders bij meer dan honderd internationale e-mailaanbieders (zoals Hotmail, Yahoo etc.) en spamfilters (zoals Cloudmark, SpamAssassin) als betrouwbaar geclassificeerd.

Robinsonlist

Zie blacklist.

S

Segmentatie

Dit gaat over het sorteren van ontvangerslijsten in bepaalde kenmerken of criteria. Ontvangers kunnen bijvoorbeeld naar demografische, geografische of gedragsgebaseerde kenmerken in groepen ingedeeld worden. Deze groepen kunnen dan weer apart van elkaar gecontacteerd worden.

Sender score

Sender Score is een gratis service van Return Path en toont de e-mailreputatue van de afzender. Een algoritme beoordeelt de reputatie van het IP-adres van 0 tot 100. Hoe lager de score, hoe moeilijker de aflevering. In de beoordeling worden ook de hoeveelheid afmeldingen en Spam-markeringen meegenomen.

Serie-mailing

Zie automation.

Shared IP

Een Shared IP is een IP-adres dat door meerdere afzenders wordt gebruikt. Zij delen de verantwoording voor de reputatie van de IP.

Single opt-in

Zie opt-In.

Soft bounce

Soft bounces komen in tegenstelling tot hard bounces voor, wanneer een e-mail door tijdelijke problemen niet kan worden afgeleverd. Bijvoorbeeld wanneer de inbox vol is. Adressen die mailings met soft bounces terugsturen, kunnen later alsnog bereikbaar zijn.

SPAM

SPAM of Junk wordt meestal beschreven als ongewenste e-mails met voornamelijk reclame-inhoud, die massaal verstuurd worden. Om niet verdacht te worden als spam, moet men in e-mailmarketing altijd volgens de wet handelen, door middel van bijvoorbeeld een double opt-in. Ook helpt het om een serieuze verzendaanbieder met whitelisting te gebruiken.

Spam trap

Spam traps worden ontwikkeld om verzenders van ongewenste e-mails te identificeren. Omdat deze e-mailadressen meestal niet tot een echte persoon behoren, kunnen deze personen onder andere door een double opt-in achterhaald worden. Verzenders die in een spam trap belanden, worden geblacklisted, wat hun reputatie zal schaden.

SPF

SPF (Sender Policy Framework) is een simpel maar veelgebruikte methode om e-mails te authentificeren. De afzender openbaart eein e-mail aan ontvangers, waarvan de server toestemming heeft, onder zijn naam berichten te verzenden.

Standaard mailing

Een standaard mailing wordt eenmalig op een door de afzender vastgelegd tijdpunt verstuurd. Klassieke nieuwsbrieven zijn meestal standaard of enkele mailings.

T

Tekstversie

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen HTML- en tekstversie. Elke e-mail client heeft bepaalde instellingen die bepalen of een contact een e-mail in HTML of tekst kan zien. Sommige ontvangers hebben hun e-mail clients zo ingesteld dat zij alleen de platte tekst zien. Het is belangrijk dat elke e-mail een tekstversie heeft. Opdat e-mails niet als spam worden geclassificeerd, moet de tekstversie zoveel mogelijk met de HTML-versie overeenkomen.

Template

Dit is een sjabloon voor nieuwsbrieven en andere mailings. Het maakt het opstellen van een e-mail veel gemakkelijker aangezien de layout en formattering al vastliggen. Alleen de inhoud hoeft nog te worden toegevoegd. Er kan zelf een template worden gemaakt of deze kan professioneel ontworpen en geprogrammeerd worden.

Tijdgebonden

Voor professionele e-mailmarketing is de mogelijkheid tijdgebonden te verzenden doorslaggevend. Mailings kunnen op deze manier op bepaalde tijdstippen verzonden worden door vooraf het moment van verzenden vast te leggen.

Toegewijde IP

Een toegewijde IP is gereserveerd voor een enkele verzender. De mailings worden dan niet verstuurd via gedeel IP-adressen, die door meerdere verzenders gebruikt worden. De verzender is bij een toegewijde IP zelf verantwoordelijk voor de afleverratio.

Tracking

Tracking betekent in het algemeen het verzamelen en beoordelen van het gedraf op websites. In e-mailmarketing kan het gedrag van ontvangers getrackt worden met het doel, nieuwsbrieven beter op de ontvangers af te stemmen. Benchmarks die worden getrackt zijn openratio, klikratio en conversieratio. Opens en kliks kunnen bovendien gelokaliseerd worden en kliks op bepaalde links worden gecategoriseerd.

Trackingdomein

Als (eigen) trackingdomein wordt een domein bedoeld, die aan de link met de trackingparameter verbonden is. Zodat de klikt in uw nieuwsbrief kunnen worden vervolgd, worden ontvangers onzichtbaar naar een neutrale website geleidt, waarop de klik kan worden geregistreerd. Newsletter2Go gebruikt hier standaard een eigen in-house trackingdomein voor, hoewel verzenders natuurlijk ook een eigen trackingdomein kunnen gebruiken.

Trackinglink

Een trackinglink maakt het mogelijk om het gedrag van ontvangers te reconstrueren. Het heeft bepaalde parameters, die een nauwkeurige ordening van ontvangers en acties toestaan. Na een klik op de trackinglink wordt de ontvangers naar de werkelijke ladingspagina omgeleid.

Trackingpixel

Een trackingpixel is een transparante mini-graphic, die het mogelijk maakt om de opens van een nieuwsbrief te controleren. Zodra de afbeelding wordt getoond, kan er getrackt worden wie de afbeelding wanneer en vanaf waar geopend heeft. Dat betekent dat de openratio alleen betrouwbaar is, wanneer de afbeeldingen zijn geladen.

Transactie-mail

Service mailings, die door een bepaald gebruikersgedrag getriggerd en automatisch verzonden worden, definiëert men als transactie-mails. Hierbij horen bijvoorbeeld bestellingen, facturen, boekingsbevestigingen of aanmeldbevestigingen.

Trigger-mailing

Een trigger-mailing is een geautomatiseerde e-mail die op basis van gebeurtenissen verzonden wordt. De mail wordt verzonden wanneer een ontvanger een bepaalde handeling uitvoert (bijvoorbeeld het annuleren van een verkoop of een aanmelding).

U

Unicode

Unicode is een internationale standaard voor tekens. Voor elk karakter wordt een digitale code gemaakt, die voor een universele weergave moet zorgen. Bij e-mailmarketing garandeert het gebruik van een unicode een juiste weergave van de tekstinhoud van de e-mails.

Unieke klikratio

De unieke klikratio geeft in procenten aan, hoeveel ontvangers op tenminste één link in de nieuwsbrief geklikt hebben. Elke ontvanger wordt slechts eén keer geteld.

Unieke kliks

Unieke kliks tonen in een absoluut getal hoeveel ontvangers op tenminste één link in de nieuwsbrief hebben geklikt.

URL-codering

URL-codering of URL-encoding is een mechanisme waarmee informatie onder bepaalde omstandigheden gecodeerd wordt. Dat is bijvoorbeeld noodzakelijk wanneer bepaalde tekens zoals spaties niet getoond kunnen worden.

V

Verschil tussen unieke opens en totale opens

Bij unieke opens wordt elke ontvanger slechts eén maal geteld. Dat betekent dat wanneer een ontvanger zijn e-mail zes keer geopend heeft, slechts eén unieke open wordt geteld. Het totaal aantal opens zouden er zes tellen.

W

Waarschuwing

Een waarschuwing is een formele eis, om zich van een bepaald gedrag te onthouden. Bij e-mailmarketing gaat het om het verzenden van gewenste mailings. Een persoon wordt bij een waarschuwing geinformeerd over de regelgeving en rechtssituatie. Waarschuwingen kunnen worden vermeden door bijvoorbeeld een double opt-in proces, waarmee een expliciete toestemming van de ontvangers gevraagd wordt om adverterende e-mails te ontvangen.

Webversie

Een webversie garandeert dat een nieuwsbrief onafhankelijk van client en eindapparaat compleet en correct kan worden bekeken. Daarom moet elke nieuwsbrief een link naar een webversie bevatten.

Webwinkel / E-commerce

In een webwinkel (of webshop/online shop) biedt een handelaar zijn producten online aan om te verkopen. E-commerce beschrijft de electronische handel an sich.

Welkomstmail

Een welkomstmail wordt automatisch verstuurd zodra een ontvanger zich heeft aangemeld. In deze e-mail krijgen afzenders de kans om direct vanaf het begin een relatie met de klant en vertrouwen op te bouwen.

Wereldwijd verzenden

Het wereldwijd verzenden is een van de grote voordelen van e-mailmarketing. Zonder problemen kunnen e-mails over de hele wereld verzonden worden. Het is mogelijk om e-mails automatisch op de lokale tijd te verzenden, zodat er gemakkelijk rekening kan worden gehouden met tijdzones.

Whitelabel

Whitelabeling betekent, dat een software niet onder de naam van de fabrikant verkocht wordt, maar als product van een agentuur. Het logo van de agentuur wordt dan gebruikt, evenals het design en de disclaimer. Eigen gebruikers kunnen aan de nieuwsbrief software toegevoegd en beheerd worden.

Whitelist

De whitelist is de tegenhanger van de blacklist. Het is als het ware een ‘goede lijst’, die e-mailadressen of IP-adressen bevat van personen of ondernemingen, die als betrouwbaar gelden. Afzenders die op de whitelist staan kunnen e-mails direct in de inbox van de ontvanger afleveren. De afleverratio stijgt dan aanzienlijk, omdat er geen risico heerst om er door de spamfilter uit te worden geselecteerd.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Newsletter2Go maakt gebruik van cookies om u de best mogelijke service te kunnen bieden. Als u doorgaat met surfen op de site, gaat u akkoord met de cookies. Akkoord