Gratis aanmelden Log in
Home » Het grote e-mailmarketing branche benchmark onderzoek 2017

Het grote e-mailmarketing branche benchmark onderzoek 2017

12/10/2017

Het anaylseren en evalueren van de prestaties van uw nieuwsbrief is één van de meest belangrijke taken in e-mailmarketing. Nieuwsbrieven die goed presteren ondersteunen namelijk uw bedrijf in de groei en verkoop. Om deze performance goed in de gaten te houden, biedt de nieuwsbrief software van Newsletter2Go uitgebreide en gedetailleerde rapporten. Hiermee ziet u in één oogopslag de nieuwsbrief openratio, het aantal bounces en waar in de e-mails precies geklikt is.

Aan de hand van deze statistieken uw succes bepalen is echter een nieuwe uitdaging. U heeft hiervoor vergelijkende waarden nodig en deze verschillen sterk van branche tot branche. Vandaar dat wij u hierbij helpen!

Dit jaar hebben we wederom de gegevens van enkele honderden miljoenen mailings in detail bekeken en geëvalueerd. Onze studie duikt in de belangrijkste KPI’s in e-mailmarketing en vergelijkt deze per branche. Het grote e-mailmarketing branche benchmark onderzoek 2017 kan hiernaast als pdf-bestand gedownload worden. U vindt de hier het branche benchmark onderzoek van 2016 en hier het branche benchmark onderzoek van 2015.

Whitepaper branche benchmark onderzoek 2017

Na bevestiging ontvangt u automatisch onze e-mailmarketing nieuwsbrief met interessante artikelen en expert tips. U kunt zich uiteraard te allen tijde afmelden.

De databank: Wat hebben we precies bekeken?

Onze studie richt zich uiteraard op nieuwsbrieven. De precies 627.093.742 verzonden mailings tussen 20 september 2016 en 20 september 2017 vormen de basis van ons onderzoek.

We vergeleken de prestaties van deze nieuwsbrieven en berekenden de gewogen gemiddelde open / klikratio, evenals de gemiddelde waarden van de nieuwsbrief afmeldratio, bounceratio en de click through rate.

Hierbij keken we naar meer dan 28 branches, aangezien de resultaten per branche zelden overschrijdend zijn. We hebben ook rekening gehouden met het individuele gewogen gemiddelde voor elke afzonderlijke branche.

Whitepaper branche benchmark onderzoek 2017

De gemiddelde open / klikratio nieuwsbrieven in detail

De gemiddelde nieuwsbrief openratio voor alle branches samen bedraagt dit jaar 22,20%. In onze berekening is iedere ontvanger slechts één keer meegewogen. Deze waarde is dan ook de unieke openratio.

Van alle ontvangers die de mailings openden, klikte gemiddeld 3,14% op een link in de e-mail. Dit is de unieke nieuwsbrief klikratio.

De afmeldratio van 0,49% voor alle branches samen laat een zeer goed resultaat zien. Het percentage wordt berekend op basis van alle afmeldingen in de diverse branches en vertegenwoordigt dus de gemiddelde waarde. Het laat zien hoeveel ontvangers na ontvangst van een mailing op de afmeldlink hebben geklikt en hiermee weigerden om verdere nieuwsbrieven te ontvangen.

De bounceratio is het aandeel mislukte leveringen. Het percentage is dit jaar voor alle branches samen 4,50%.

De laatste waarde die we voor u hebben berekend is de click through rate. In vergelijking met de klikratio is dit percentage niet gebaseerd op het totale aantal ontvangers, maar alleen degenen die de mailing hebben geopend. De gemiddelde click through rate voor alle branches is 14,46%.

De gem. nieuwsbrief openratio voor alle branches was in 2017 22,20%. Wat is die van u? Klik om te Tweeten

Welke branches hebben we bekeken?

De foto- en videosector heeft het beste openingspercentage. Met een gewogen waarde van 35,03% ligt de sector dit jaar ruim 13% boven het intersectorale gemiddelde. De architectuur, landbouw en verzekeringen volgen.

De foto- en video-industrie is ook de winnaar op het gebied van doorkliksnelheden. Daarna volgen Reizen & transport, Retail en wederom Landbouw. Met 6,27% ligt de winnende industrie dus 3,13% boven het intersectorale gemiddelde. De doorklikdoorzetsnelheid is bijna twee keer zo hoog.

Bijzonder kenmerk: de e-commerce industrie eindigde niet als winnaar in deze evaluatie.

Omdat e-mailmarketing bijzonder belangrijk en waardevol is voor de e-commerce sector, hebben we de cijfers voor de sector nader bekeken.

We merkten dat sommige mailings werden verzonden naar ontvangerslijsten met meer dan 750.000 ontvangers. Dit leidde ons tot de conclusie dat sommige afzenders waarschijnlijk slechte adreslijsten hebben, omdat de stuiters vrij hoog waren.

Daarom hebben we apart gekeken naar de gegevens van de e-commerce sector en hebben we een extra filter ingesteld voor de evaluatie: We hebben een limiet vastgesteld van 20.000 ontvangers per mailing. Als gevolg daarvan wilden we massamailings sorteren die niet voldeden aan de kwaliteitseisen voor e-mailmarketing. Hierdoor konden we een zinvoller resultaat bereiken.

De openings- en kliksnelheid stegen dienovereenkomstig en ook het bouncepercentage werd verlaagd.

Volgens onze berekeningen komt de e-commerce sector tot een gemiddelde nieuwsbrieven openratio van 18,06%. Het doorklikpercentage is 2,91% en het bouncepercentage bedroeg slechts 1,45%. Dit betekent dat de sector op sommige gebieden tot de top 4 sectoren behoort.

Conclusie

E-mailmarketing is niet alleen het verzenden van mailings naar ontvangers. E-mailmarketing vereist voortdurende optimalisatie. Om uw eigen e-mailcampagnes te optimaliseren, moet u de prestaties analyseren en evalueren. U maakt hierbij gebruik van belangrijke cijfers zoals de open- en klikratio.

Ons e-mailmarketing benchmark onderzoek is ontworpen om u te helpen uw cijfers met het gemiddelde te vergelijken. Lees hoe u uw succes kunt verbeteren en uw nieuwsbrief campagnes nog effectiever kunt vormgeven. Download ons gedetailleerd onderzoek gratis als pdf-bestand hierboven.

Geef een reactie

    Newsletter2go verwendet Cookies, um Ihnen den bestmöglichen Service zu gewährleisten. Wenn Sie auf der Seite weitersurfen stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu. Ich stimme zu.