Gratis aanmelden Log in
Home » Newsletter2Go blog » Gemiddelde open- en klikratio in e-mailmarketing in 2016

Gemiddelde open- en klikratio in e-mailmarketing in 2016

30/11/2016

Benchmark 2016 header

Cross-industry benchmarking

Update: De meest recente versie van de studie vindt u in ons nieuwe blogartikel met het thema: Het grote e-mailmarketing branche benchmark onderzoek 2017.

Om uw eigen succes in e-mail marketing te beoordelen, is erg moeilijk zonder vergelijkende cijfers. Daarom hebben we voor het derde jaar op een rij, een e-mailmarketing studie met de belangrijkste KPI’s voor nieuwsbrief verzenders uitgevoerd. Klikratio, openratio en andere indicatoren voor de 30 belangrijkste industrieën werden hiervoor verzameld en vergeleken.

In een tijdsperiode van één jaar verzamelden we de gegevens van alle campagnes die met Newsletter2Go verzonden werden. Hierdoor kunnen we een representatief overzicht van alle e-mails, met inbegrip van nieuwsbrieven en automation mailings, bieden.

Deze e-mailmarketing studie geeft een overzicht van de gemiddelden en accurate uitsplitsingen van de klikratio, openratio, CTR en bounceratio per sector. Deze cijfers worden ieder jaar bekeken. Vergelijk hier de statistieken met die van de afgelopen jaren. Ontdek de gemiddelden voor de cross-industry benchmarking in 2015 en de cross-industry benchmarking in 2014.

Om privacyredenen en om de anonimiteit van onze klanten te waarborgen, ziet u alleen de relatieve gemiddelden.

Indicatoren in e-mailmarketing

Eerst lichten we de begrippen toe voordat we op de waarden overgaan.

Openratio: Het aandeel van de ontvangers die een e-mail hebben geopend. Dit kan worden berekend op basis van het totale aantal openingen of het aantal afgeleverde e-mails. Hierbij kunnen alle openingen worden overwegen of elke ontvanger slechts één keer worden geteld (unieke openratio). Zinvoller is de unieke openratio, die ook in deze studie wordt gebruikt. Uit de totale openratio en de unieke openratio ontstaan de openingen per ontvanger.

Klikratio: Het aandeel van de ontvangers dat op een link in een e-mail heeft geklikt. Opnieuw kunnen hier alle kliks worden overwegen of elke ontvanger slechts een keer worden geteld (unieke klikratio). In onze e-mailmarketing studie wordt de unieke klikratio geteld, om het aantal actieve ontvangers duidelijk te laten zien.

Click-Through-Rate (CTR): Het aandeel van de ontvangers die na opening op een link hebben geklikt. Deze waarde kan helpen om de klikratio beter met betrekking tot de openratio te vergelijken.

Bounceratio: Het aandeel van de mislukte leveringen aan het totale aantal ontvangers. Er wordt onderscheid gemaakt tussen teruggekaatste zendingen die continu niet geleverd kunnen worden, de hard bounces, en zendingen die tijdelijk niet kunnen worden afgeleverd, de soft bounces. Ook spam bounces worden meegeteld in de beoordeling.

Cross-industry gemiddelden

De gemiddelde waarden gevormd uit de resultaten van in totaal 30 sectoren. Een overzicht van de sectoren vindt u in de grafiek voor de afzonderlijke indicatoren.

E-mailmarketing studie overzicht

Vergeleken met het voorgaande jaar is de openratio licht gedaald, bij de klikratio is er haast geen verandering zichtbaar. De CTR is gestegen met een paar procentpunten. De bounceratio daalde vergeleken met vorig jaar.

De lagere openratio geeft aan dat totaal meer e-mails zijn verzonden, wat wordt bevestigd door onze cijfers. Door meer e-mails, kan het moeilijker zijn om de ontvanger te overtuigen om de e-mail te openen. Een positief teken is de hogere CTR. Deze doet vermoeden dat de e-mails beter zijn geworden, over meer relevante inhoud beschikken en de ontvanger beter tot actie aansporen. Dit is een succes voor zowel Newsletter2Go en als de klanten, omdat beide streven naar meer kwaliteit in e-mailmarketing en goede resultaten beloont worden. De daling van de bounceratio is positief. Het laat zien dat de kwaliteit van de adreslijsten is toegenomen en er meer nadruk op de afleverratio werd gelegd.

Unieke openratio per branche

E-mailmarketing studie openratio

De hoogste openratio in onze steekproef werd in de vastgoedsector bereikt, net als het voorgaande jaar. Deze sector lijkt het beste te weten hoe ze hun ontvangers kunnen motiveren om de nieuwsbrief te openen. Ook zeer hoge openratio’s ziet u in de sectoren hobby, foto en video, kunst en architectuur.

De laagste openratio’s werden behaald in de sectoren marketing en e-commerce. Vermoedelijk is de oorzaak van de lage getallen in deze sectoren een algemeen hoger mailvolume. Vergeleken met andere sectoren is de inhoud waarschijnlijk ook meer reclamegericht. Bij dit soort commerciële e-mails is het lastiger om de ontvanger te overtuigen om de e-mail te openen.

Unieke klikratio per branche

E-mailmarketing studie klikratio

Bij de klikratio ziet u een vergelijkbaar beeld als bij de openratio. Hier steken de vastgoedsector en hobbysector er met kop en schouders bovenuit. Dit suggereert dat de berichten van deze sectoren nauw aansluiten op de belangen van de ontvangers. Met net iets lagere percentages volgen daarop de dienstverlenende sectoren zoals reizen en transport, verzekeringen, verenigingen en reclamebureaus. Sommige sectoren zijn sterk verbeterd vergeleken met het voorgaande jaar, met inbegrip van de pers sector.

De laagste klikratio werd bereikt in de sectoren gezondheidszorg, e-coupon aanbieders en entertainment en evenementen. Mogelijkerwijze kunnen in deze mailings de ontvangerssegmentatie en relevantie van de inhoud worden verbeterd.

Click-Through-Rate per sector

E-mailmarketing studie CTR

De CTR is een bijzonder zinvolle indicatie voor uw nieuwsbrief succes, omdat het zich niet alleen op het aandeel van de kliks voor de verzonden e-mails, maar ook op de openratio richt. Dit maakt de CTR betrouwbaarder dan de absolute klikratio.

De hoogste CTR werd bereikt in de sectoren reclamebureaus, verenigingen, detailhandels, hobby’s en reizen en transport. Online shops doen het significant beter wanneer het aankomt op de CTR dan wanneer gekeken wordt naar de klikratio. Wanneer online retailers hun klanten eenmaal tot het openen van de nieuwsbrief hebben gemotiveerd, is de kans groot dat de inhoud bij de belangen van de ontvanger past.

De laagste CTR werd bereikt in de sectoren entertainment en events, computer en elektronica, telecommunicatie, architectuur en e-coupons aanbieders. Hier activeerde de inhoud de ontvangers waarschijnlijk weinig of was de inhoud eenvoudigweg niet relevant voor de ontvanger.

Bounceratio per sector

E-mailmarketing studie Bounces

De bounceratio is een van de meest belangrijke maatstaven voor de kwaliteit van het adresboek. Hoe lager de bounceratio, hoe meer echte contacten er beschikbaar zijn. Men kan ervan uitgaan dat bij zeldzame verzending van e-mails de lijst veroudert en de bounceratio toeneemt. Bij regelmatige verzending en een goed onderhouden adresboek valt de bounceratio navenant lager uit. Daarom is het een bevredigende uitkomst dat de algehele bounceratio vergeleken met vorig jaar gedaald is.

Net als vorig jaar beschikt de schoonheidssector over de laagste bounceratio. Zelfs in de sportsector, bij de e-coupon aanbieders en in de e-commerce sector was de bounceratio ook erg laag. Zo ziet u dat zelfs in sectoren waarin de activiteit van de ontvanger relatief laag is, het adresboek toch over een hoge kwaliteit kan beschikken.

De hoogste bounceratio werd gemeten in de sectoren gezondheidszorg, architectuur, bouw en advies. Hier lijkt er behoefte te zijn aan het optimaliseren van de kwaliteit van de ontvangers of de frequentie van de verzending.

Conclusie

Het op lange termijn bekijken en evalueren van eigen nieuwsbrief rapporten is een must-do voor succesvolle e-mailmarketing. Onze statistieken helpen u daarbij om uw succes beter te kunnen evalueren. U ziet precies hoe uw nieuwsbrief in vergelijking met het gemiddelde van andere sectoren en het totale gemiddelde presteert. Bent u wellicht enkele verrassingen tegen gekomen? Waar kan uw e-mailmarketing verbeterd worden?

Voor tips om uw prestaties te verbeteren en meer succes in e-mailmarketing te creëren, kunt u terecht in onze uitgebreide kennisbank. Regelmatig worden hier informatieve en handige blogartikelen, infographics en whitepapers gepubliceerd. Heeft u onderwerpen of suggesties? Contacteer ons dan graag direct!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

    Newsletter2Go maakt gebruik van cookies om u de best mogelijke service te kunnen bieden. Als u doorgaat met surfen op de site, gaat u akkoord met de cookies. Akkoord