E-mailmarketing automatisering [Deel 6/6] – Reactivatie-mail

Reactiveringsmail

Reactivatie-mails met Newsletter2Go maken

Het laatste deel van onze blogserie over het thema e-mailmarketing automatisering gaat over de reactivatie-mail, waarmee rekening te houden bij een e-mail reactivatie campagne en hoe men deze maakt met de nieuwsbrief software.

Een reactivatie-mail heeft het doel om inactieve gebruikers te reactiveren wanneer ze uw shop voor een langere tijd niet gebruikt hebben. Het is eenvoudiger en interessanter om inactieve klanten te reactiveren, dan om compleet nieuwe klanten te werven. Met een automatische reactivatie-mail kunt u zulke contacten mogelijks terugwinnen.

Blogserie E-mailmarketing automatisering:

Wat brengt een reactiveringscampagne op?

Waarschijnlijk zitten er in elke databank inactieve klanten. Het zou toch jammer zijn, deze contacten zomaar te laten voor wat ze zijn. Een reactiveringscampagne doelt precies op zulke klanten en helpt bij het verhogen van de shopverkoop. Daarvoor heeft u natuurlijk bepaalde klantengegevens nodig, zoals bijvoorbeeld wanneer een klant de laatste maal actief was of hoe lang geleden de laatste aankoop plaatsvond. Wanneer u over deze gegevens beschikt, staat niets uw reactivatie-mailing nog in de weg.
Reactivatie-mail nieuwsbrief software

De werving van nieuwe klanten is omslachtig en duur. Klanten die inactief geworden zijn, hebben u tenminste hun gegevens al eens gegeven en interesse getoond in uw shop. U kunt er vanuit gaan dat ze in principe nog altijd openstaan voor uw producten. Verstuur een reactivatie-mail om uw shop weer in hun gedachten te roepen. Met creatieve koopstimulansen kunt ude interesse opnieuw wekken om nogmaals iets in uw shop te bestellen.

Hoe maak ik een reactivatie-mail?

In dit voorbeeld gaan we ervan uit, dat sinds de laatste aankoop in de webshop acht weken voorbij zijn gegaan. Om een reactivatie-mail op te stellen, gebruiken we het kenmerk, dat de datum van de laatste aankoop aangeeft. Hier heet dat kenmerk “laatste bestelling”, in andere shopsystemen kan het uiteraard een andere benaming hebben.

  • Maak een auto-update groep aan waarin alle ontvangers aanwezig zijn die aan dit kenmerk voldoen. Log u daarvoor in bij de software van Newsletter2Go en klik op “ontvangers”, dan op “groepen” en kies vervolgens “auto-update groep maken”.
  • Voeg ontvangers toe aan deze nieuwe groep. Kies hiervoor het kenmerk, dat de datum van de laatste bestelling bevat en klik op “zoekcriterium gebruiken”. Nu moet u nog kiezen of de ontvangers slechts eenmaal of telkens bij langere inactiviteit een reactivatie-mail ontvangen. Wanneer ze de mailing maar één keer moeten ontvangen, kiest u hier “eenmaal”.
  • Wanneer ze de mailing elke keer moeten ontvangen, kies u “elke”. Om deze 8 weken na de laatste bestelling te versturen, vult u 56 dagen na “laatste bestelling” in.
  • Klik nu op “zoeken” om de betreffende ontvangers te vinden en aansluitend op “Opslaan in groep <uw ontvangersgroep> om op te slaan.
  • Stel nu uw reactivatie-mail op. Omdat de e-mail dagelijks naar de betreffende ontvangers verstuurd moet worden, kiest u hier voor een seriemailing. Geef in stap 1 een afzendernaam en onderwerp in. Hoe u de namen van ontvangers automatisch invoegt in de onderwerpregel, leest u in artikel 2/6 over automatische welkomstmails. Kies een template en richt deze volledig in naar uw wensen.
  • In stap 4 geeft u de zonet aangemaakte auto-update groep in.
  • In stap 5 kiest u de verzendfrequentie voor uw automatische mailing.

Om er voor te zorgen dat de mailing elke dag verstuurd wordt, geeft u bij frequentie “1 dag” in en het gewenste tijdstip. Met een klik op “Mailing nu verzenden” wordt de reactivatie-mail voorgeprogrammeerd. Voor elke verzending wordt nogmaals gecontroleerd, welke ontvangers
de mailing zullen ontvangen.

Wat is belangrijk bij een reactiveringscampagne?

Met de reactivatie-mail heeft u de mogelijkheid, inactieve klanten te reactiveren en ervan te overtuigen dat uw shop toch relevant kan zijn voor hen. Het voornaamste doel is de ontvanger zover te krijgen de e-mail te openen en te lezen. Om dat te bereiken, moet u in ieder geval een vertrouwelijke afzendernaam gebruiken en de reactivatie-mail van andere nieuwsbrieven, ook die van u zelf, afgrenzen.

Probeer te weten te komen, waarom de inactieve klanten uw shop niet meer gebruiken. Daar kunnen vele redenen voor zijn: mogelijks is het aanbod in uw shop zo veranderd, dat sommige klanten geen interesse meer hebben. Of misschien is het interessegebied van de klanten zelf veranderd, zodat ze eerder andere shops gebruiken. Als u uw ontvangers om feedback vraagt in de reactivatie-mail, komt u misschien meer te weten over de redenen voor de inactiviteit.

De tijdsspanne, waarna u een reactivatie-mail stuurt, moet aangepast worden aan de doelgroep en de producten die u verkoopt. Sommige producten heeft men vaker nodig dan andere en worden dus ook meer besteld. Ook de variatie aan producten in uw shop kan voor een hogere bestelfrequentie zorgen.

Houd rekening met uw klanten en stuur niet te vaak of te vroeg reactivatie-mails. Herinner de klanten er steeds vriendelijk aan, zonder aan te dringen op uw shop.

Benadruk daarbij wat de klanten kunnen winnen door het gebruiken van uw shop, in plaats van erop te wijzen wat hen ontgaat. Verhoog de openratio, door aankoopprikkels in te bouwen in uw e-mail, die meteen gebruikt moeten worden.

In de reactivatie-mail kunt u ook reeds informeren over producten uit uw shop en het de klanten zo gemakkelijker maken, hun weg terug te vinden.

Zoals bij alle vormen van e-mailmarketing automatisering verhoogt u ook bij reactivatie-mails uw kansen op succes met goede personaliseringen. U kunt het nieuwsbrief onderwerp, aanspreking of slotformule eenvoudig personaliseren met placeholders.

Bovendien heeft u nog meer mogelijkheden om juist op de ontvangers van de reactiveringscampagne in te gaan: Toon dat het niet om een gewone nieuwsbrief gaat. Dat kan door een andere nieuwsbrief template, een speciaal aangepast onderwerp, de grafische vormgeving of een bijzondere stimulans.

Wat doet u met klanten die uw shop voor een langere tijd niet meer gebruikt hebben? Wij zijn benieuwd naar uw technieken en oplossingen. Deel ze hier in de vorm van een commentaar.

Über den Autor

linde

War der Beitrag hilfreich?

Thank You!

Geef een reactie

Newsletter2go verwendet Cookies, um Ihnen den bestmöglichen Service zu gewährleisten. Wenn Sie auf der Seite weitersurfen stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu. Ich stimme zu.